Overblijven

Tussenschoolse opvang Eige Wijzz

Overblijven is mogelijk op alle dagen behalve op woensdag. Er wordt voor drinken (melk, thee en soep) gezorgd. Voor brood en/of fruit voor uw kind moet u zelf zorgen. Snoep is niet toegestaan! Ook tijdens het overblijven gelden de omgangsregels die tijdens schooltijd van toepassing zijn. Alleen de overblijfkinderen spelen tussen de middag op de speelplaats. De andere kinderen kunnen een kwartier voor aanvang van de les naar school komen.

Aanmelden
Om uw kind over te kunnen laten blijven is het noodzakelijk om een doorlopende machtiging in te vullen. Tevens vragen wij u ook om een gegevensformulier in te vullen van uw kind. Hierop staan gegevens die nodig kunnen zijn bij een incident. Daarnaast kunt u op dit formulier aangeven of uw kind standaard dagen overblijft.

Voor meer info over het aanmelden, zie: Nieuwsbrief 1 bijlage: Mijn TSO

Standaard dagen
Als u aangeeft dat er standaard dagen zijn, dan zetten wij uw kind(eren) standaard op
onze overblijflijsten.
Mocht uw kind ziek zijn of dat het niet nodig is om over te blijven, dan haalt u in dat geval het kruisje weg. U kunt dit ook doorgeven bij Eige Wijzz, wij zorgen dan voor de afmelding.
Wanneer u uw kind niet afgemeld heeft en hij/zij wel staat op de lijst staat aangekruist, brengen wij deze kosten wel in rekening.
Incidenteel
Mocht u incidenteel tussenschoolse opvang nodig hebben, dan kunt u ’s morgens een kruisje op de overblijflijst zetten, deze hangen bij iedere klas of dit doorgeven aan Nady of Rosamarij.

Kosten
De kosten per keer voor het overblijven zijn € 1,75.

Facturatie
Het aantal keren dat uw kind is overgebleven factureren wij op het einde van de maand.
Het aantal kruisjes die geregistreerd staan en afgekruist zijn door de overblijfkracht worden geteld en gefactureerd.

Helpend handje formulier
Wij gebruiken het helpend handjes-formulier om het gesprek met kinderen aan te gaan over het onacceptabel gedrag na een waarschuwing. Kinderen vullen het formulier zelf in, waardoor ze bewust worden van hun gedrag. Dit formulier gaat naar de directie van school, de ouders en blijft in bezit van Eige Wijzz.
Het formulier wordt ingevuld door het kind zelf, eerst volgt er een gesprek met het kind en vandaar uit wordt het helpend handje-formulier ingevuld.
Het formulier gaat mee naar huis en ouders ondertekenen het formulier. Wenselijk is dat ouders ook in gesprek gaan met hun kind over het vertoonde gedrag. Eige Wijzz neemt in elk geval contact op met de ouders en koppelt terug naar de directie dat er een formulier is ingevuld. Wordt er binnen drie maanden nog een helpend handje-formulier ingevuld dan wordt er gewezen op een eventuele schorsing van het desbetreffende kind. Ook hier neemt Eige Wijzz weer contact op met de ouders en de directie. De derde keer invullen van een helpend handje-formulier is de schorsing een feit. Voor groep 1, 2 en eventueel groep3 zijn er picto helpende handjes. Dit om toch met ze in gesprek te kunnen gaan. Er gelden de zelfde regels als hierboven.

Vragen/ opmerkingen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen?
Neem gerust contact op met Eige Wijzz.
U kunt ons bereiken via mail; info@eigewijzz.nl of bellen, smsen of appen naar
Nady van der Heijden 06-49883735 of Rosamarij Dielissen 06-13936743
Natuurlijk kunt u ook bij ons binnen lopen!

Via onderstaande link stellen de overblijfkrachten zich aan u voor.
onze krachten tso