Partnerschap

Partnerschap

Wij vinden dat opvoeding en onderwijs, de thuissituatie en de school zoveel mogelijk op elkaar moeten aansluiten. Dit heeft een meerwaarde voor de kinderen. Als er iets aan de hand is met een leerling, dan betrekken we de ouders direct. Ouders zijn immers de eerstverantwoordelijke voor hun kind(eren).

De school kan daar iets aan toevoegen. Vanuit de gedachte dat de school en de ouders samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind, zien we ouders als partners van ons onderwijs.