Kindermedezeggenschapsraad

De kindermedezeggenschapsraad (KMR)

De Bron heeft een Kindermedezeggenschapsraad (KMR). Hierin zitten vier leerlingen die de belangen van de leerlingen op school behartigen. Nieuwe leden uit de groepen 5 tot en met 8 kunnen solliciteren voor een tweejaarlijkse termijn.