Onderwijsvisie

Zo zien wij onderwijs

Alle kinderen zijn 100% oké!, dat is ons uitgangspunt.
Naar onze mening is het van groot belang dat een kind de kans krijgt zichzelf goed te leren kennen met al het moois en minder moois dat het in zich heeft in een veilig sociaal klimaat. Door met elkaar in gesprek te gaan leert het kind zichzelf en de ander kennen en begrijpt het het gedrag van anderen. Zo ontstaat er verbondenheid en bouwt het kind aan het zelfvertrouwen en welbevinden. Een voorwaarde om tot leren te komen.
Wij geloven niet in onderwijs voor het gemiddelde kind daarom staan we voor maatwerkonderwijs! Dit betekent dat wij nauwkeurig nagaan wat het kind al beheerst en stemmen het onderwijs af op de behoeften van de kinderen. We versterken het maatwerkonderwijs door het Extra! Het betreft extra tijd en extra aandacht voor kinderen die behoefte hebben aan zoals de naam al aangeeft, Extra! begeleide inoefening. Maar ook voor kinderen die op een bepaald gebied extra uitdaging of hulp kunnen gebruiken.  Daarbij maken we de kinderen eigenaar van hun eigen leerproces en ze werken daarbij veelal samen.

Het bovenstaande kunnen we krachtig samenvatten in 4 kernwaarden die leidend in alle keuzes die wij maken in ons onderwijs.

I. Welbevinden
Wanneer kinderen zich welbevinden voelen ze zich zichtbaar thuis, zijn ze spontaan, staan ze open voor de wereld en stralen ze zelfvertrouwen uit.
Op De Bron gebruiken we de Fides methodiek om samen te bouwen aan het zelfvertrouwen en de sociale weerbaarheid ter bevordering van het welbevinden.
Door openlijk met elkaar te praten over emoties, leer je relativeren, leer je te kijken achter het gedrag van anderen. Dan word je sociaal weerbaarder, sta je sterker in je schoenen en kun je goed tot ontplooiing komen en de goede dingen leren doen voor jezelf maar ook voor anderen en de wereld om ons heen. Door middel van de 8 symbolen van de Fidesmethodiek maken we gedrag bespreekbaar.

II. Nieuwsgierigheid
Kinderen die zich welbevinden, zijn gelukkig. Het hoofdingrediënt in het zoeken naar geluk is nieuwsgierigheid. Je bent dan betrokken, krijgt energie, bent open en ontvankelijk om ontdekkingen te doen. Dat is wat wij de kinderen willen laten ervaren gedurende de schooldag. De leerkrachten op de Bron hebben de kinderen goed in beeld en kunnen het onderwijs laten aansluiten op de behoeften van de kinderen. Wij hebben ons onderwijs zo ingericht dat ieder kind instructie krijgt op niveau.

III. (zelf)Verantwoordelijk
Kinderen die zich welbevinden en nieuwsgierig zijn, kenmerken zich door betrokkenheid en een intrinsieke motivatie om te leren. Ze doen dit vrijwel zelfstandig en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces; ze beschikken over zelfsturing. Met behulp van ons zelfsturingsinstrument leren de kinderen doelen te stellen, te plannen en te reflecteren op hun leerproces. De leerkracht zal de kinderen door middel van het stellen van gerichte feedbackvragen en positieve kindleergesprekken verder laten komen in haar/zijn ontwikkeling.

IV. Samenwerken
Wij geloven in het principe dat kinderen vooral leren door samen te werken. De kennis van de kinderen wordt verrijkt door de sociale interactie met anderen. De kinderen krijgen gedurende de dag veel mogelijkheden aangereikt om samen te leren en te werken. Bijvoorbeeld op de leerpleinen en tijdens het thematisch werk in de middagen.

Ons motto is dan: ‘Samen maken we ons sterk!’.