Onze groepen

De Bron heeft acht groepen die verdeeld zijn over twee onderwijsteams. De leraren in de onderwijsteams werken nauw samen en zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs in het team. Vanaf groep 3 werken we zoveel mogelijk in homogene groepen. Het onderwijsteam bovenbouw bestaat uit groep 5 tot en met 8. Het onderwijsteam onderbouw bestaat uit groep 1 tot en met 4.
Om ons onderwijs vorm te geven werken we groepsoverstijgend; leerlingen kunnen daarmee een aanbod krijgen op het niveau dat bij hen past.
Daarnaast kiezen we andere organisatievormen waarbij groepen gemixt werken, zoals bij onze creatieve ateliers.