Onze groepen

De Bron heeft acht groepen die verdeeld zijn over twee onderwijsteams. De leraren in de onderwijsteams werken nauw samen en zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs in het team. Vanaf groep 3 werken we zoveel mogelijk in homogene groepen. Het onderwijsteam bovenbouw bestaat uit groep 5 tot en met 8. Het onderwijsteam onderbouw bestaat uit groep 1 tot en met 4.
Dit schooljaar gaan we daarnaast werken in unit-middagen, waarbij we maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag een aanbod neerzetten in gemixte groepen. 
We doen dit o.a. bij wereldoriëntatie, creatieve vakken, bewegingsonderwijs en/of verkeer.