Ouderraad

Kenmerkend voor De Bron is dat ouders zich zeer betrokken voelen bij de school. Er is veel ruimte om mee te helpen binnen de school. Dus als ouder kun je heel veel leuke dingen doen. Zo ontstaan er regelmatig verschillende werkgroepen, soms op eigen initiatief van ouders. Je kunt ook lid worden van de ouderraad (OR). De OR wordt gevormd door een groep ouders die zich met name bezig houden met het organiseren van allerlei activiteiten voor de leerlingen.

Doelstellingen van de OR

  • Organiseren en begeleiden van activiteiten voor leerlingen
  • Samenstellen van werkgroepen om deze activiteiten te realiseren
  • De bloei van de school te bevorderen
  • Bevorderen dat ouders zich interesseren voor school
  • Bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden verrichten voor school

De praktijk
De ouderraad organiseert activiteiten met het team zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, kerstactiviteiten, carnaval,  koningsdag en de avond4daagse. In het begin van het schooljaar wordt per activiteit een werkgroep samengesteld bestaande uit ouders en teamleden. Ouderhulp is hierbij onmisbaar. Wanneer nodig wordt hulp opgevraagd via de nieuwsbrief.

De leden van de Ouderraad (OR)
Maartje van der Steen (voorzitter) 06-10759629
Kristel van den Einden (penningmeester) – 06-51897065
Laura Rutjens (secretaris) – 06-25436533
Natasja Diallo-Leimberger
Sharona De Wildt
Amy Verhees
Mark Koenders

Mocht u nog vragen hebben over de OR of eens een vergadering willen bijwonen dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden. U bent van harte welkom!
De ouderraad is bereikbaar op het e-mailadres: or.bron@platoo.nl

Vergaderdata OR:
26 september 2022
14 november 2022
16 januari 2023
6 maart 2023
15 mei 2023
3 juli 2023

De vergaderingen starten om 20.15u, in de aula van De Bron.