Ouderraad

Kenmerkend voor De Bron is dat ouders zich zeer betrokken voelen bij de school. Er is veel ruimte om mee te helpen binnen de school. Dus als ouder kun je heel veel leuke dingen doen. Zo ontstaan er regelmatig verschillende werkgroepen, soms op eigen initiatief van ouders. Je kunt ook lid worden van de ouderraad (OR). De OR wordt gevormd door een groep ouders die zich met name bezig houden met het organiseren van allerlei activiteiten voor de leerlingen.

Doelstellingen van de OR

  • Organiseren en begeleiden van activiteiten voor leerlingen
  • Samenstellen van werkgroepen om deze activiteiten te realiseren
  • De bloei van de school te bevorderen
  • Bevorderen dat ouders zich interesseren voor school
  • Bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden verrichten voor school

De praktijk
De ouderraad organiseert activiteiten met het team zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, kerstactiviteiten, carnaval,  koningsdag en de avond4daagse. In het begin van het schooljaar wordt per activiteit een werkgroep samengesteld bestaande uit ouders en teamleden. Ouderhulp is hierbij onmisbaar. Wanneer nodig wordt hulp opgevraagd via de nieuwsbrief.

De leden van de OR
Maartje van der Steen | voorzitter | 06 10759629
Vacature | penningmeester |
Kristel van den Einden | secretaris | 06 nummer volgt
Roos Westrik
Natasja Leimberger
Fred de Rooij

Mocht u nog vragen hebben over de OR of eens een vergadering willen bijwonen dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden. U bent van harte welkom!

vergaderdata OR: