Ouderraad

Kenmerkend voor De Bron is dat ouders zich zeer betrokken voelen bij de school. Er is veel ruimte om mee te helpen binnen de school. Dus als ouder kun je heel veel leuke dingen doen. Zo ontstaan er regelmatig verschillende werkgroepen, soms op eigen initiatief van ouders. Je kunt ook lid worden van de ouderraad (OR). De OR wordt gevormd door een groep ouders die zich met name bezig houden met het organiseren van allerlei activiteiten voor de leerlingen.

Doelstellingen van de OR

  • Organiseren en begeleiden van activiteiten voor leerlingen
  • Samenstellen van werkgroepen om deze activiteiten te realiseren
  • De bloei van de school te bevorderen
  • Bevorderen dat ouders zich interesseren voor school
  • Bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden verrichten voor school

De praktijk

De ouderraad organiseert activiteiten met het team zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, kerstactiviteiten, carnaval, de avond4daagse en kamp. In het begin van het schooljaar wordt per activiteit een werkgroep samengesteld bestaande uit ouders en teamleden. Ouderhulp is hierbij onmisbaar. Wanneer nodig wordt hulp opgevraagd via de nieuwsbrief of via de klassenouder.

De ouders worden op de hoogte gehouden middels het nieuwsbericht in het ouderportaal.

De leden van de OR
Jaime Rooseboom (voorzitter) 0493 322840 
François Peeters (penningmeester) 06 28574328 
Maartje van der Steen (secretaris) 06 10759629 
Chantal de Vries 0493 323552 
Inge Coolen 0493-842665 
Annamaja Kerskes 06-48371449 
Marly Berkers 06-45964960 
Inge Willems 06-30480704  

Mocht u nog vragen hebben over de OR of eens een vergadering willen bijwonen dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden. U bent van harte welkom!

vergaderdata OR:
16-9
11-11
13-1
17-2
6-4
18-5
22-6

IMG_0651.jpg