Ouderraad

Kenmerkend voor De Bron is dat ouders zich zeer betrokken voelen bij de school. Er is veel ruimte om mee te helpen binnen de school. Dus als ouder kun je heel veel leuke dingen doen. Zo ontstaan er regelmatig verschillende werkgroepen, soms op eigen initiatief van ouders. Je kunt ook lid worden van de ouderraad (OR). De OR wordt gevormd door een groep ouders die zich met name bezig houden met het organiseren van allerlei activiteiten voor de leerlingen.

Doelstellingen van de OR

  • Organiseren en begeleiden van activiteiten voor leerlingen
  • Samenstellen van werkgroepen om deze activiteiten te realiseren
  • De bloei van de school te bevorderen
  • Bevorderen dat ouders zich interesseren voor school
  • Bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden verrichten voor school

De praktijk
De ouderraad organiseert activiteiten met het team zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, kerstactiviteiten, carnaval,  koningsdag en de avond4daagse. In het begin van het schooljaar wordt per activiteit een werkgroep samengesteld bestaande uit ouders en teamleden. Ouderhulp is hierbij onmisbaar. Wanneer nodig wordt hulp opgevraagd via de nieuwsbrief.

De leden van de ouderraad (OR)
Amy Verhees (voorzitter)
Kristel van den Einde (penningmeester) – 06-51798065
Laura Rutjens (secretaris) – 06-25436533
Natasja Diallo-Leimberger
Karlijn Coopmans
Kirsten van Dijk
Marijke van de Ven

Mocht u vragen hebben over de OR of eens een vergadering willen bijwonen, dan kunt u contact opnemen met een van de leden. U bent van harte welkom!
De ouderraad is bereikbaar via het ouderportaal (alleen voor ouders/verzorgers) en via het e-mail adres: or.bron@platoo.nl

Vergaderdata OR:
30 oktober 2023
8 januari 2024
26 februari 2024
8 april 2024
17 juni 2024

Ouderavond over de OR:
2 oktober 2023