PlatOO

O.b.s. De Bron is 1 van de scholen van stichting PlatOO. PlatOO is het bestuur van twaalf openbare basisscholen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Someren en drie scholen voor algemeen toegankelijk onderwijs in Nuenen en Son en Breugel. PlatOO streeft binnen haar scholen naar maximale ontwikkelingsmogelijkheden op alle vakgebieden voor ieder kind, met veel aandacht voor zelfstandig en taakgericht werken. Kortom, kwaliteitsonderwijs voor alle leerlingen, zo thuisnabij mogelijk.

De visie en missie van PlatOO ((Passie Prestatie PlatOO) kenmerkt zich door een aantal pijlers, te weten: 
1) IEDEREEN is hier welkom! 
2) Wij maken SAMEN het verschil!  
3) Hier werken TROTSE vakmensen! 
4) Wij zetten net dat stapje EXTRA!

De scholen van PlatOO investeren zoveel mogelijk in een krachtige basisondersteuning. Dit betekent dat veel extra ondersteuning geïntegreerd is in het onderwijs. Zowel pedagogisch als didactisch ligt daar het accent. Verantwoording hiervan gebeurd door het planmatig werken. Bovenschoolse ondersteuning gebeurt onder meer door de excellentie brigade.