Plusklas

Een onderdeel van het leerarrangement hoogbegaafdheid is de Plusklas. De Plusklas is een groep van maximaal 12 excellente leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. De Plusklas komt wekelijks een dagdeel samen en wordt begeleid door leerkrachten die zijn gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Zij beschikken over de juiste expertise om in een veilige, uitdagende en inspirerende omgeving te werken met de kinderen in de Plusklas.

De Plusklas staat voor:

  • een rijke leeromgeving met een gegarandeerde transfer naar de eigen groep;
  • een ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden;
  • een gedegen hoeveelheid aan materialen en leermiddelen voor hoogbegaafde leerlingen;
  • een gestructureerde vorm van Projectonderwijs o.a. middels “mindmapping”;
  • stimulerende begeleiding in het “leren leren” en het ontwikkelen van studievaardigheden;
  • een gedegen terugkoppeling naar ouders en leerkrachten waarbinnen de transfer naar de eigen groep van groot belang is;
  • begeleiding op sociaal-emotioneel gebied.

Bij ons op school vindt op donderdagochtend de plusklas van Platoo voor onze regio plaats. De kinderen krijgen les van juf Oukje.