Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle kinderen nagenoeg gelijk. Dit om de organisatie van het brengen en halen van de kinderen gemakkelijker te maken. Om 8.20 uur gaat de bel en is er de mogelijkheid om uw kind binnen te brengen. Wij starten de lessen om 8.30 uur.

Lestijden:
Maandag: 8.30-12.00 en 13.00-15.00
Dinsdag: 8.30-12.00 en 13.00-15.00
Woensdag: 8.30-12.15
Donderdag: 8.30-12.00 en 13.00-15.00
Vrijdag: 8.30-12.00 en vanaf groep 5 ook 13.00-15.00

De kinderen hebben ‘s morgens speelkwartier van 10.15 tot 10.30 uur. De kinderen eten dan ook hun fruit.