Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle leerlingen nagenoeg gelijk. Dit om de organisatie van het brengen en halen van de leerlingen gemakkelijker te maken. Om 8.20 uur gaat de bel en is er de mogelijkheid om uw kind binnen te brengen. Wij starten de lessen om 8.30 uur.

Lestijden:
Maandag: 8.30-12.00 en 13.00-15.00
Dinsdag: 8.30-12.00 en 13.00-15.00
Woensdag: 8.30-12.15
Donderdag: 8.30-12.00 en 13.00-15.00
Vrijdag: 8.30-12.00 en vanaf groep 5 ook 13.00-15.00

De leerlingen hebben ‘s morgens speelkwartier van 10.15 tot 10.30 uur. De leerlingen eten dan ook hun fruit.