Ouderraad

Kenmerkend voor De Bron is dat ouders zich zeer betrokken voelen bij de school. Er is veel ruimte om mee te helpen binnen de school. Dus als ouder kun je heel veel leuke dingen doen. Zo ontstaan er regelmatig verschillende werkgroepen, soms op eigen initiatief van ouders. Je kunt ook lid worden van de ouderraad (OR). De OR wordt gevormd door een groep ouders die zich met name bezig houden met het organiseren van allerlei activiteiten voor de leerlingen.

Doelstellingen van de OR

  • Organiseren en begeleiden van activiteiten voor leerlingen
  • Samenstellen van werkgroepen om deze activiteiten te realiseren
  • De bloei van de school te bevorderen
  • Bevorderen dat ouders zich interesseren voor school
  • Bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden verrichten voor school

De praktijk

De ouderraad organiseert activiteiten met het team zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, kerstactiviteiten, carnaval, de avond4daagse en kamp…… In het begin van het schooljaar wordt per activiteit een werkgroep samengesteld bestaande uit ouders en teamleden. Ouderhulp is hierbij onmisbaar. Wanneer nodig wordt hulp opgevraagd via de nieuwsbrief of via de klassenouder.

De ouders worden op de hoogte gehouden middels het nieuwsbericht in het ouderportaal.

De leden van de OR

Jaime Rooseboom (voorzitter)
François Peeters (penningmeester)
Maartje van der Steen (secretaris)
Chantal de Vries
Inge Coolen
Annamaja Kerskes
Mieke Willemsen
Judith Gijsberts
Marjon Keunen

Mocht u nog vragen hebben over de OR of eens een vergadering willen bijwonen dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden. U bent van harte welkom!

IMG_0651.jpg