Waar we voor staan

o.b.s. De Bron

Alle leerlingen zijn 100% oké! dat is ons uitgangspunt.
Naar onze mening is het van groot belang dat een kind de kans krijgt zichzelf goed te leren kennen met al het moois en minder moois dat het in zich heeft in een veilig sociaal klimaat. Door met elkaar in gesprek te gaan leert het kind zichzelf en de ander kennen en begrijpt het het gedrag van anderen. Zo ontstaat er verbondenheid en bouwt het kind aan het zelfvertrouwen en welbevinden. Een voorwaarde om tot leren te komen.
Wij geloven niet in onderwijs voor het gemiddelde kind daarom staan we voor maatwerkonderwijs! We brengen het kind in beeld, bekijken wat het nodig heeft en passen het onderwijs daarbij aan.
Deze visie hebben we verwoord in 4 kernwaarden die leidend zijn in alle keuzes die wij maken in ons onderwijs:

I. Welbevinden

Wanneer leerlingen zich welbevinden voelen ze zich zichtbaar thuis, zijn ze spontaan, staan ze open voor de wereld en stralen ze zelfvertrouwen uit.

Op De Bron gebruiken we de Fides methodiek om samen te bouwen aan het zelfvertrouwen en de sociale weerbaarheid ter bevordering van het welbevinden.

II. Nieuwsgierigheid

Leerlingen die zich welbevinden, zijn gelukkig. Het hoofdingrediënt in het zoeken naar geluk is nieuwsgierigheid. Je bent dan betrokken, krijgt energie, bent open en ontvankelijk om ontdekkingen te doen. Dat is wat wij de leerlingen willen laten ervaren gedurende de schooldag. De leraren op de Bron hebben de leerlingen goed in beeld en kunnen het onderwijs laten aansluiten op de behoeften van de leerlingen. Wij hebben ons onderwijs zo ingericht dat ieder kind instructie krijgt op niveau.

III. Zelfverantwoordelijk

Leerlingen die zich welbevinden en nieuwsgierig zijn, kenmerken zich door betrokkenheid en een intrinsieke motivatie om te leren. Ze doen dit vrijwel zelfstandig en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces; ze beschikken over zelfsturing. Met behulp van ons zelfsturingsinstrument leren de leerlingen doelen te stellen, te plannen en te reflecteren op hun leerproces. De leraar zal de leerlingen door middel van het stellen van gerichte feedbackvragen en positieve kindleergesprekken verder laten komen in haar/zijn ontwikkeling.

IV. Samenwerken

Wij geloven in het principe dat leerlingen vooral leren door samen te werken. De kennis van de leerlingen wordt verrijkt door de sociale interactie met anderen. De leerlingen krijgen gedurende de dag veel mogelijkheden aangereikt om samen te leren en te werken. Bijvoorbeeld op de leerpleinen en tijdens het thematisch werk in de middagen.

Ons motto is dan ook: ‘Samen maken we ons sterk!’.