Waar we voor staan

Alle kinderen zijn 100% oké; dat is ons uitgangspunt.
We willen kinderen helpen om zichzelf goed te leren kennen, met alle eigenschappen die ze hebben, in een veilig en sociaal klimaat.
Door met elkaar in gesprek te gaan, leert het kind zichzelf en de ander kennen en wordt het gedrag van anderen begrepen. Zo ontstaat er verbondenheid en bouwt het kind aan het zelfvertrouwen.
Wij geloven niet in onderwijs voor het gemiddelde kind. Daarom brengen we het kind in beeld, bekijken wat het nodig heeft en passen het onderwijs daar zoveel mogelijk op aan.

Deze visie hebben we verwoord in vier kernwaarden die leidend zijn in alle keuzes die wij maken in ons onderwijs:

I. Welbevinden
Veiligheid/ openheid/ vertrouwen
Het welbevinden staat voorop. Wie zich goed voelt kan makkelijker ontwikkelen. Daarom besteden we aandacht aan zelfvertrouwen en sociale weerbaarheid. We doen dat aan de hand van het Fides gedachtengoed, wat in de hele school zichtbaar is en in ons dagelijks handelen terugkomt.
Daarbij hebben we oog voor gedrag, vertrouwen in jezelf en de ander, veerkracht en laten we kinderen ontdekken wat voor hen belangrijk is.

II. Nieuwsgierigheid
Betrokkenheid/ Ondernemerschap/ Innovatief
Nieuwsgierigheid zien wij als belangrijke motivatie om te leren. We proberen het aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het ontwikkelniveau van het kind; zo geven we een passende uitdaging. Daarnaast is er aandacht voor afwisseling, werkvormen, beweging en werken/verwerken naar eigen interesses. Bij wereldoriëntatie werken we aan gezamenlijke thema’s die de leraren met aanstekelijk enthousiasme samen vormgeven.

III. (Zelf)verantwoordelijk
Zelfsturing in een kansrijke omgeving
Verantwoordelijkheid is nodig om sturing aan jezelf te kunnen geven. Of het nu gaat over het bereiken van een lesdoel, het vergroten van concentratie of het omgaan met een ander; als kinderen weten wat ze nog kunnen ontwikkelen kunnen ze er zelf actief aan bijdragen. Daarom betrekken we kinderen bij eigen ontwikkeldoelen en bij groepsprocessen.

IV. Samenwerken
Kennis & zelfvertrouwen bouwen/ Profiteren van elkaar
Door samenwerking ontwikkelen kinderen belangrijke vaardigheden als rolneming, compromissen sluiten, opkomen voor je belangen en rekening houden met elkaar. Door elkaar te helpen kunnen kinderen verder komen in hun (leer)doelen. We laten kinderen veel samenwerken en begeleiden hen in de uitdagingen die ze hierbij tegenkomen.
Samen weten we meer. Daarom zien we ouders als partners in de ontwikkeling van kinderen.  

Ons motto is dan ook:
‘Samen maken we ons sterk!’