Waar we voor staan

​Alle kinderen zijn 100% oké; dat is ons uitgangspunt.
Wij vinden het van groot belang dat een kind de kans krijgt zichzelf goed te leren kennen met al het moois en minder moois dat het in zich heeft, in een veilig sociaal klimaat. Door met elkaar in gesprek te gaan, leert het kind zichzelf en de ander kennen en wordt het gedrag van anderen begrepen. Zo ontstaat er verbondenheid en bouwt het kind aan het zelfvertrouwen en welbevinden. Een voorwaarde om tot leren te komen. Wij geloven niet in onderwijs voor het gemiddelde kind. Daarom brengen we het kind in beeld, bekijken wat het nodig heeft en passen het onderwijs daar zoveel mogelijk op aan.
Deze visie hebben we verwoord in 4 kernwaarden die leidend zijn in alle keuzes die wij maken in ons onderwijs:

I. Welbevinden
Veiligheid/Openheid/Vertrouwen
Welbevinden is een must om tot leren te komen. Dit gebeurt het beste in een veilige en open (leer)omgeving, waarin goede en oprechte intenties de hoofdrol spelen. Door met elkaar in gesprek te gaan, zorgen we dat ieder zich vol vertrouwen kan ontwikkelen. We maken hierbij gebruik van de Fides methodiek. Hiermee bouwen we samen aan zelfvertrouwen en sociale weerbaarheid.

II. Nieuwsgierigheid
Betrokkenheid/Ondernemerschap/Innovatief
Nieuwsgierigheid moet je bij kinderen aanwakkeren. Op o.b.s. De Bron willen we dat de kinderen betrokkenheid tonen in een uitdagende en innovatieve omgeving waarin ze ondernemend zijn. Dit doen we door gebruik te maken van thema’s, veel materialen, ICT arrangementen te ontwerpen. Ook zijn we nieuwsgierig naar elkaar; kinderen, collega’s en ouders.

III. (Zelf)verantwoordelijk
Zelfsturing in een kansrijke omgeving
We willen dat de kinderen zelf sturing geven aan hun eigen leerproces. Ze zijn actief tijdens het leren, waarbij feedback van leraren (kindleergesprekken) of medeleerlingen centraal staat. We gebruiken een zelfsturingsinstrument, voeren gesprekken en werken met weektaken waarbij kinderen leren om hun werk steeds meer zelfstandig in te plannen.

IV. Samenwerken
Kennis & zelfvertrouwen bouwen/Profiteren van elkaar
Samenwerken om met en van elkaar te leren en zelfvertrouwen op te bouwen. Dat doen we gedurende de dag op zoveel mogelijk momenten. Het samenwerken met ouders vinden we van groot belang. We zien ouders als onze partners in de ontwikkeling van de leerlingen. Gedurende het jaar kunnen ouders altijd bij de leraren terecht wanneer er vragen zijn rondom de ontwikkeling van het kind.

Ons motto is dan ook:
‘Samen maken we ons sterk!’